Mikuláš Zmeškal
19. 11. 1759 Leštiny (Orava)
23. 6. 1833 Viedeň (Rakúsko / Austria)

- vysoký úradník, violončelista, hudobný
nadšenec a skladateľ …


Zmeskall Quartet


Miloš Valent - I. husle / violin

Dagmar Valentová - II. husle / violin

Peter Vrbinčík - viola

Juraj Kováč - violončelo / cello