8

Miloš Valent 

študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Žiline  pod vedením Bohumila Urbana a na Vysokej Škole Múzických Umení v Bratislave  v triede Bohdana Warchala. Vďaka záujmu o starú hudbu sa jeho prvým pôsobiskom stal slovenský súbor Musica Aeterna (1982–1998). Ďalšie skúsenosti v oblasti poučenej interpretácie starej hudby získaval pôsobením vo viacerých zahraničných súboroch. V roku 1995 založil vlastný súbor Solamente Naturali.
Názov telesa „Jednoducho prirodzene“ je synonymom umeleckého kréda Miloša Valenta. Spontánnosť, prirodzenosť až naturalizmus sú jeho základnými východiskami pri oživovaní starých partitúr. Často uplatňuje aj svoju schopnosť improvizovať a odvoláva sa na folklórnu tradíciu. 

Miloš Valent od roku 1993 pravidelne spolupracuje s prominentným súborom Tragicomedia a od roku 1997 je koncertným majstrom orchestra Teatro Lírico. Dlhoročné umelecké partnerstvo s významným americkým lutnistom a umeleckým vedúcim spomínaných telies Stephenom Stubsom vyústilo do vzniku viacerých projektov pre husle a lutnu. Dôležitá je aj Valentova spolupráca s brémskym ansámblom Fiori Musicali (koncertný majster), s londýnskym Tirami Su, De Nederlandse Bachvereinigung Utrecht, Musicalische Compagney Berlin, s pražskými súbormi Musica Florea a Ritornello.

milos a Mozartova viola

Miloš s violou W.A. Mozarta
Miloš with W.A. Mozarts viola
Boston 2013

Pedagogicky pôsobil na Musik Högskolan v Malmö, Conservatoire de Musique v Ženeve, Hochschule für Kunst v Brémach a na Týnskej škole v Prahe. 

Nahral 3 CD pre vydavateľstvo ECM. Valentova zakorenenosť vo folklórnej tradícii a schopnosť improvizovať sú prirodzenými predpokladmi pre jeho hudobnícku všestrannosť. Okrem starej hudby sa venuje aj rôznym medzižánrovým projektom (Chassidic Songs), spolupracuje napr. s nórskym jazzovým hudobníkom Jonom Balkem.